Organisatie - wie zijn wij?

Interkerkelijke Werkgroep "Groningen Verdiept"

Wij zijn een aantal christenmannen die elkaar gevonden hebben in het verlangen dat God opwekking geeft en ons mannen toerust om onze roeping te vervullen als navolgers van Jezus in ons dagelijkse leven. Wat ons bindt is ons geloof in de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die naar deze wereld werd gezonden tot behoud van zondaren en die ook ons zendt om van Hem te getuigen in de kracht van de Heilige Geest.

Wij willen door middel van o.a. conferenties mannen toerusten, helpen, verdiepen, oproepen en ondersteunen om handen en voeten te geven aan hun geloof in hun dagelijkse leven en in de kerk/gemeente waarin zij geplaatst zijn. Onze doelgroep zijn volwassen Christenmannen.

Onze missie

Onze basis is het onfeilbare Woord van God en het geloof in Jezus Christus. Wij willen specifiek mannen opwekken tot persoonlijk geloof in Jezus Christus en hen toerusten om in hun dagelijkse leven gestalte te geven aan hun persoonlijke relatie met Jezus en dit actief uit te dragen naar hun naaste omgeving toe.

Onze visie

Mannen opwekken hun plaats in te nemen in hun huwelijk, gezin, gemeente en werk, als volgelingen van Jezus Christus, om leesbare brieven van Christus te zijn. Wij verlangen naar persoonlijke overgave, verdieping van het geloofsleven, heilige levenswandel en aanstekelijk getuigenis. Wij willen mannen helpen hun geloof handen en voeten te geven. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en van de kerk. Mannen zijn priester/hoofd van hun gezin, fundamenteel onderdeel dus van deze hoeksteen.

Groningen Verdiept

Contact personen:

Dhr. Jan Willem Mout
Tel: 06 51 71 97 22

Dhr. Hans van der Louw
Tel: 06 50 20 63 66

Conferentie Locatie:

De Cederborg
Hyppolytuslaan 2
9991 AK Middelstum